Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-808 2019-10-02
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS

 

2019 m. spalio 2 d. Nr.  DV-808

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi, Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-05 nutarimu Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 9 punktu,

i š d u o d u uždarajai akcinei bendrovei „Tobacco foliis“, įmonės kodas 303349330, buveinės adresas Vilniaus g. 14, Alytus, nuo 2019 m. spalio 1 d. licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kioskelyje, esančiame Naujojoje g. 114D, Alytuje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią