Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-386 2019-10-02
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS NAGRINĖJIMO KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. spalio 2 d. Nr.  KPPt-386

Alytus

Posėdis įvyko 2019-09-30 16–17 val.

Posėdžio pirmininkė – Vilma Liaukuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja,

Posėdžio sekretorė – Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė,

Dalyvauja: Jonas Muzikevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, Algimantas Tarasevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, Mantas Struckas, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas.

Loreta Cibulskienė, Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovė pastabas pateikė el. paštu.

 

                      DARBOTVARKĖ:

                      Dėl Labdaros ir paramos fondo „Našlių fondas“ prašymo.

 

                      SVARSTYTA. Labdaros ir paramos fondo „Našlių fondas“ prašymas organizuoti „Rudens mugę“ 2019-10-23, 24, 25 nuo 9 val. iki 18 val. Alytaus Rotušės aikštėje. Komisija nurodė mugės išdėstymo schemą suderinti su PGT, užtikrinti teritorijos sutvarkymą (pateikti sutarties su paslaugas teiksiančia įmone kopiją).      

                      NUTARTA. Pritarti prašymui ir išduoti leidimą organizuoti renginį, kai bus įvykdyti komisijos reikalavimai. 

                       

 

 

Posėdžio pirmininkė

 

Vilma Liaukuvienė

 

 

 

Posėdžio sekretorė

 

Daina Čečkauskienė

 

Į pradžią