Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-382 2019-09-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO TAISYKLĖS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

ALYTAUS MIESTO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ AIKŠTELIŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS PROBLEMINIŲ AIKŠTELIŲ VIETOS PARINKIMO KOMISIJOS

 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-09-30 Nr. KPPt-382

Alytus

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

            Posėdis įvyko 2019-09-23.

            Posėdžio pradžia 11.00 val., pabaiga 11.45 val.

            Posėdžio pirmininkė – Rasmutė Paužienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistė.

Posėdžio sekretorius – Vitas Krakauskas, Miesto ūkio skyriaus vyr. specialistas.

Posėdyje dalyvavo: dalyvių sąrašas pridedamas.

DARBOTVARKĖ:

            Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-24  įsakymu Nr. DV-489 patvirtintoje Alytaus miesto komunalinių atliekų aikštelių vietų išdėstymo schemoje (toliau ₋ schema) planuojamų įrengti komunalinių atliekų konteinerių aikštelių naujų vietų parinkimo.

1. SVARSTYTA. Statybininkų g. 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28 planuojamos įrengti komunalinių atliekų konteinerių aikštelės Nr. 63 naujos vietos parinkimas.

Aikštelė skirta 9 namams, 214 butų. Alytaus miesto savivaldybės administracija gavo DNSB „Volungė“ raštą jog bendrija nesutinka, kad jų sklype būtų įrengta komunalinių atliekų konteinerių aikštelė. Diskutuota apie naujos vietos parinkimo galimybes prie Statybininkų g. Taip pat apie tai, kad Statybininkų g. 22, 18 namams iki šios vietos atstumas bus didesnis negu 150 m, todėl aptartos dviejų konteinerių aikštelių įrengimo galimybės.

NUTARTA:

1 Parinkti vieną naują vietą komunalinių atliekų aikštelei Nr. 63 prie Statybininkų g.

2. Galutinai dėl aikštelės įrengimo vietos apsispęsti vizualiai ją apžiūrėjus.

3. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius projektuotojui UAB „KRS“ turi pateikti naujos teritorijos topografinę nuotrauką su gretimybėmis.

2. SVARSTYTA. Volungės g. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 planuojamos įrengti komunalinių atliekų konteinerių aikštelės Nr. 58 papildomos aikštelės naujos vietos parinkimas.

Aikštelė skirta 20 namų, 420 butų. Statant aikštelę Volungės g. sklype, Volungės g. 24, 26 namams atstumas iki aikštelės bus didesnis negu 150 m.

NUTARTA:

1 Parinkti papildomą naują vietą komunalinių atliekų aikštelei Nr. 58-1 dabar esančios komunalinių atliekų konteinerių aikštelės vietoje tarp Volungės g. 14 ir 22 namų.

2. Aikštelės projektavimo galimybes aptarti su projektuotojais.

3. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius projektuotojui UAB „KRS“ turi pateikti naujos teritorijos topografinę nuotrauką su gretimybėmis.

3. SVARSTYTA. Ligoninės g. planuojamos įrengti komunalinių atliekų konteinerių aikštelės Nr. 109 naujos vietos parinkimas.

DNSB „Kaukas“ pirmininkė D. Jakštienė pasiūlė (žodžiu) naują vietą konteinerių aikštelei įrengti ₋ už Ligoninės g. 4 namo automobilių stovėjimo aikštelės. R.Paužienė ir V.Klimas, dalyvaujant pirmininkei D. Jakštienei, 2019-09-18 apžiūrėjo siūlomą aikštelės vietą.  Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius pateikė informaciją apie šios vietos požemines komunikacijas (schema pridedama).

NUTARTA:

DNSB „Kaukas“ pirmininkės pasiūlytoje vietoje yra požeminės komunikacijos, todėl statyti komunalinių atliekų konteinerių aikštelę vieta netinkama.

4. SVARSTYTA. Pagal žodinį UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro prašymą papildomai planuojamų įrengti 4 aikštelių prie garažų vietų parinkimas.

Iš UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro pateikto sutaupytomis lėšomis įrengiamų aikštelių (antžeminės, II etapas) sąrašo Miesto ūkio skyriaus specialistai prioriteto tvarka pasiūlė įrengti 4 komunalinių atliekų konteinerių aikšteles.

NUTARTA:

Siūlyti prioriteto tvarka įrengti šias komunalinių atliekų aikšteles:

1. G9 – Ūdrijos g. 3;

2. G16 – Kaštonų g. 30;

3. G3 – Naujoji g.114,116;

4. G19 – Likiškėlių g. 104A, 104B, 104C, 104e, 106, 106A, Santaikos g. 34B.

4. SVARSTYTA. Iš sutaupytų projekto lėšų planuojamų vykdyti konteinerių aikštelių projektavimo darbų pirkimas.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras planuoja vykdyti konteinerių aukštelių projektavimo darbus iš sutaupytų projekto lėšų (II etapas). Įvertinta konteinerių aikštelių projektavimo patirtis (I projekto etapas). Patvirtintoje Alytaus miesto komunalinių atliekų aikštelių vietų išdėstymo schemoje nurodyta, kad komunalinių atliekų aikštelių kampų koordinatės pateiktos preliminarios, todėl rengiant techninius projektus aikštelių vietos gali būti tikslinamos pagal situaciją.

NUTARTA:

Rekomenduoti Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui pirkti aikštelių projektavimo darbus su aikštelių vietų tikslinimu (esant poreikiui, ten kur negalima aikštelių įrengti pagal patvirtintą schemą, projektuotojai parenka naujas aikštelių įrengimo vietas, dalyvaujant savivaldybės ir Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro atstovams).

 

 

 

Pirmininkė                                                                   Rasmutė Paužienė

 

Sekretorius                                                                  Vitas Krakauskas

 

                                                                                   

Dokumento priedai:
KPPt-382 - ALYTAUS MIESTO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ AIKŠTELIŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS PROBLEMINIŲ AIKŠTELIŲ VIETOS PARINKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS (1 PRIEDAS)
KPPt-382 - ALYTAUS MIESTO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ AIKŠTELIŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS PROBLEMINIŲ AIKŠTELIŲ VIETOS PARINKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS (2 PRIEDAS)
Į pradžią