Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-381 2019-09-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

PROGRAMOS „ALYTUS – LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ 2022“ PARENGIMO IR KOORDINAVIMO DARBO GRUPĖS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-09-30 Nr. KPPt-381

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019-09-22 16–17 val.

Posėdžio pirmininkė – Vilma Liaukuvienė,  Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja.

Posėdžio sekretorė – Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė.

Dalyvauja: Klaudija Aleksandravičiūtė, Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktorė, Vida Grišmanauskienė, Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos deleguotas narė, Inesa Pilvelytė, Alytaus miesto teatro direktorė, Artūras Mažeika, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus specialistas.

Į posėdį pakviesta Simona Butrimienė, SĮ Alytaus telekinas direktorė.

DARBOTVARKĖ:

Dėl Projekto „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022 m.“ įgyvendinimo programos.

 

SVARSTYTA. Projekto „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022 m.“ įgyvendinimo programos (toliau – programos) ir 2019 m. priemonės.

V. Liaukuvienė informavo, kad AMSA Komunikacijos skyrius buvo vykdė viešųjų pirkimų procedūras dėl „Alytaus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ (toliau – ALKS 2022) ženklo sukūrimo, buvo paskelbtas konkursas, pateikti pasiūlymai, tačiau nesulaukus tinkamų pasiūlymų, konkursas buvo nutrauktas.

Vyko diskusijos dėl programos priemonių plano 2 priemonės – ALKS 2022 vizualinio identiteto sukūrimas. Buvo svarstyta ar AKS 2022 tinklapis turėtų būti atskiras ar Alytaus miesto savivaldybės tinklapio (naujai kuriamo) sudėtinė dalis.

Artūras Mažeika informavo, kad šiuo metu AKKS 2022 yra įtraukta į savivaldybės tinklapio struktūrą, kaip atskiras puslapis. Reikėtų išsiaiškinti ar Komunikacijos skyriaus viešųjų pirkimų plane buvo suplanuotas atskiro tinklapio pirkimas.

V. Liaukuvienė kalbėjo, kad reikėtų apsispręsti į kurią kryptį orientuotis, ar į tarptautinį lygmenį, turistų srautus ar į bendruomenės stiprinimą ir saviraišką, į išliekamuosius objektus. Pateikė Alytaus kraštotyros muziejaus pasiūlymą atnaujinti prie Senamiesčio skvero esantį trikampį  priešais „Zimavičienės mūrą“. Reikėtų, kad kiekviena programos platforma-TILTAS turėtų bent po vieną stiprų/ naują renginį, įvykį.

I. Pilvelytė pastebėjo, kad nereikėtų iš naujo svarstyti ar abejoti, visi tikslai yra surašyti ALKS 2022 paraiškoje.

V. Grišmanauskienė kalbėjo, kad būtina padaryti ALKS 2022 pristatymą Kultūros, švietimo ir sporto komitete (toliau – komitetas), supažindinti politikus su visa planuojama programa ir informuoti apie lėšų poreikį.  

D. Čečkauskienė kalbėjo, kad norint pristatyti komitetui reikalinga išdetalizuoti kiekvienos programos platformos-TILTO veiklas, surašyti detalias priemones, jų įgyvendinimo datas ir Alytaus miesto savivaldybės asignavimų poreikį kiekvienai priemonei, kadangi šiuo metu mes turime tik 2022 metų sąmatą.

V. Liaukuvienė kalbėjo, kad AMSA skyriai ir įstaigos, kurie paskirti atsakingi už platformų įgyvendinimą, turėtų parengti priemonių planus su detaliomis platformų priemonėmis ir lėšų poreikiu 2020, 2021, 2022 metams.

I. Pilvelytė kalbėjo, kad reikėtų išdetalizuoti ir suskaičiuoti lėšų poreikį 2020 metams.

    

NUTARTA:

1. Pakartotinai skelbti konkursą „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ stiliaus knygos maketavimo paslaugai pirkti (atsakingas AMSA Komunikacijos skyrius);

2. Kviesti programos atskirų platformų-TILTŲ atsakingus AMSA skyrius/ koordinuojančias įstaigas aptarti programos priemonių detalizavimą.

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                            Vilma Liaukuvienė

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                              Daina Čečkauskienė

 

 

 

 

Į pradžią