Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-291 2019-09-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUODAS MEDIS“ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUODAS MEDIS“ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO

 

2019 m. rugsėjo 25 d. Nr.  T-291

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T-22 „Dėl žemės sklypo Fortų g. 14, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ 2.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus 2019-07-10 raštą Nr. SD-5839, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nutraukti prieš terminą Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ 2017-02-03 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. SRN-16 nuo 2019 m. spalio 1 d., pagal kurią UAB „Juodas medis“ nuomojo 1,0938 ha žemės sklypą (kadastro Nr. 1101/0001:76), esantį Fortų g. 14, Alytaus mieste.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių atlikti Nekilnojamojo turto registre įregistruotų daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą ir juridinių faktų išregistravimo procedūras.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

Į pradžią