Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPn-87 2019-09-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

2019-09-24 Nr. KPPn-87

 

 

Alytus

 

 

                      Posėdis įvyko 2019-09-11

                      Posėdžio pradžia 13.00 val.

                      Posėdžio pabaiga 14.00 val.                                                                                                      

                      Posėdžio pirmininkas Andrius Jučas, Peticijų komisijos pirmininkas.

                      Posėdžio sekretorius Giedrius Šimas, Peticijų komisijos narys.

                      Posėdyje dalyvavo Peticijų komisijos nariai Valė Gibienė, Edita Jurčienė, Valdas Račkauskas, Linas Stankevičius.

                      Posėdyje nedalyvavo Alytaus miesto savivaldybės Peticijų komisijos narė Laima Vincė Kirkliauskienė.

DARBOTVARKĖ. Dėl Valerijaus Venciaus ir gyventojų 2019-09-03 peticijos pripažinimo peticija.

Andrius Jučas supažindino komisijos narius su darbotvarke ir su kreipimusi.

Komisijos narė V. Gibienė išreiškė savo nuomonę dėl nusišalinimo, nes šį kreipimąsi ji pasirašė.

Posėdžio metu buvo diskutuojama dėl V Gibienės nusišalinimo. Komisijos pirmininkas pasiūlė komisijai balsuoti dėl komisijos narės V. Gibienės nusišalinimo priėmimo.

                     NUTARTA. Nepriimti V. Gibienės nusišalinimo.

Balsavimas. Už 4, prieš – 0,  susilaikė – 1.

                      A. Jučas supažindino komisijos narius su Valerijaus Venciaus ir gyventojų 2019-09-03 kreipimusi, kuriame išreikštas nesutikimas su Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu atmesti alytiškių iniciatyvas „Bronzinė voverės su riešutu skulptūra“ ir „Alytus  Myliu“ miesto vartai, ir siūloma artimiausiame Alytaus miesto tarybos posėdyje pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 priimtus sprendimus dėl aukščiau minėtų projektų atmetimo.

                      KALBĖJO. Andrius Jučas, Giedrius Šimas, Valė Gibienė, Valdas Račkauskas. Diskutuota darbotvarkės klausimu.

                      Į komisijos pasėdį pakviesta Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė komisiją informavo, kad pagal alytiškių iniciatyvas „Bronzinė voverės su riešutu skulptūra“ ir „Alytus  Myliu“ miesto vartai yra parengtas tarybos sprendimo projektas, kuris šiuo metu yra vizuojamas ir bus teikiamas komitetams svarstyti.

                      Komisija diskutuoja dėl kreipimosi perdavimo savivaldybės administracijai, kuri jau yra parengusi tarybos sprendimo projektąDėl pritarimo bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektams“ bei kuris yra teikiamas komitetams svarstyti. Šiame projekte siūloma pritarti daugiausiai Alytaus miesto gyventojų balsų gavusiems bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektams: mažos apimties projektui – Bronzinės voverės su riešutu skulptūrai ir didelės apimties projektui – „Alytus-Myliu“ miesto vartams.

                       NUTARTA.                      Vadovaujantis Peticijų įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgiant į tai, jog Alytaus miesto savivaldybės administracija jau yra parengusi tarybos sprendimo Dėl pritarimo bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektams“ projektą (reg. Nr. TŽ-316), kuris yra teikiamas komitetams svarstyti, šį kreipimąsi perduoti  Alytaus miesto savivaldybės administracijai, kad šį kreipimąsi pridėtų prie sprendimo projekto.

                      Balsavimas. Už – 6.

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                            Andrius Jučas                  

 

Posėdžio sekretorius                                                                                                           Giedrius Šimas

Į pradžią