Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-279 2019-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-30 SPRENDIMO NR. T-65 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-30 SPRENDIMO NR. T-65 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr.  T-279

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimą Nr. T-65 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“:

1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisiją:

Akvilė Voverienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas. Kai ji negali eiti pareigų, pavaduoja Roberta Samuolytė-Kisielienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Eglė Čėsnaitė, VšĮ Alytaus poliklinikos Psichikos sveikatos centro gydytoja psichiatrė;

Aldona Turauskytė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyriaus sekretorė;

Asta Bernatavičienė, Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė;

Asta Vyšniauskienė, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro vyresnioji socialinė darbuotoja.“

2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Skirti komisijos pirmininke Akvilę Voverienę, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoją, atliekančią skyriaus vedėjo funkcijas. Kai ji negali eiti pareigų, pavaduoja Roberta Samuolytė-Kisielienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

 

______________

 

Į pradžią