Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-224 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 27 d.  Nr.  T-224

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, atsižvelgdama į VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro 2019-05-21 raštą
Nr. SD-(5.2.1)-34 „Dėl delegavimo į komisiją“, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus raštą Nr. VD-1316 „Dėl narių delegavimo į komisijas“, Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos 2019-05-17 protokolą Nr. KPPn-45, J. Šukevičienės sutikimą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės 2015-05-28 sprendimo Nr. T-159 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“
1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisiją:

pirmininkė – Jurgita Šukevičienė , Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja;

pirmininko pavaduotoja – Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

sekretorė – Virginija Kazlauskienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

nariai;

Loreta Trainavičienė, VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro direktorė;

Eglė Teresevičienė, Dainavos seniūnaitijos seniūnaitė.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis          

______________

 

 

Į pradžią