Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-137 2019-04-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJĄ

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJĄ

 

2019 m. balandžio 18 d. Nr.  T-137

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos pagrindinių nuostatų 4, 5 ir 6 straipsniais, atsižvelgdama į Lietuvos savivaldybių asociacijos įstatų 4.3 ir 4.4 punktus, atsižvelgdama į 2019-04-02 raštą Nr. (2)-SD-195 „Dėl delegatų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą“,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Deleguoti į Lietuvos savivaldybių asociaciją ir asociacijos narių suvažiavimą Alytaus miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Nerijų Cesiulį, miesto savivaldybės merą,

Jurgitą Šukevičienę, miesto savivaldybės mero pavaduotoją, deleguotą Lietuvos socialdemokratų partijos,

Gediminą Daukšį, miesto savivaldybės tarybos narį, deleguotą visuomeninio rinkimų komiteto „Už Alytų“,

Povilą Labuką, miesto savivaldybės tarybos narį, deleguotą Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis           

______________

 

 

Į pradžią