Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-136 2019-04-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS <br> EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-04-10              Nr. KPPt-136

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019-04-04, (1500 – 1535 val.) Rotušės a. 4, 4a. stiklinė salytė.

                      Posėdžio pirmininkas – Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

                      Posėdžio sekretorė – Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė Andrė Zenevičienė.

                      Dalyvavo komisijos nariai: Raimonda Dirsienė, Valdemaras Salmonas (dalyvavo nuotoliniu būdu, nuomonę pateikė elektroniniu paštu), Antanas Urbonas (dalyvavo nuotoliniu būdu, nuomonę pateikė elektroniniu paštu).

Dalyvavo kiti Alytaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojai: Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausiasis specialistas Mantas Lisauskas.

 

 

                      DARBOTVARKĖ:

1. Dėl UAB „Eurotransa“ investicijų sutarties keitimo;

2. Dėl prašymo išnuomoti žemės sklypus Alytaus pramonės parke;

3. Dėl UAB „Saukesta“ investicijų sutarties keitimo.

A. Zenevičienė informavo komisijos narius, kad posėdyje nedalyvauja Valdemaras Salmonas ir Antanas Urbonas, tačiau jie savo nuomonę pareiškė elektroniniu paštu, o pagal komisijos nuostatų, kurie patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 tarybos sprendimu Nr. T-103 „Dėl ekonominės plėtros programos komisijos nuostatų sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ 22 punktą, elektroniniu paštu pateikta nuomonė yra įskaitomi į posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatus. Taip pat Andrė Zenevičienė informavo komisiją, kad pagal tų pačių nuostatų 20 punktą, jei posėdyje nėra komisijos pirmininko, tai iš dalyvių turi būti išrinktas posėdžio pirmininkas. Raimonda Dirsienė pasiūlė Auksę Juonienę. Visi vienbalsiai pritarė.

 

1. SVARSTYTA. Dėl UAB „Eurotransa“ investicijų sutarties keitimo.

Mantas Lisauskas pristatė 2019-03-26 UAB „Eurotransa“ prašymą (prašymas pridedamas). Įmonė prašo patikslinti investicijų sutartyje numatytą veiklą, ją papildant skaldos gamybos veikla ir patikslinti investicijų sutartyje numatytų įsipareigojimų terminą jį skaičiuojant nuo statybos leidimo išdavimo momento. Kilo diskusija. A. Zenevičienė paklausė ar keičiant investicijų sutartį reikalinga keisti ir žemės nuomos sutartį. Kilo diskusija. V. Bartusevičienė pristatė, kad Vyriausybės nutarimu žemės sklypas, išnuomotas UAB „Eurotransa“, perduotas Alytaus miesto savivaldybei naudotis patikėjimo teise, todėl reikalinga išsiaiškinta ar reikalinga keisti žemės nuomos sutartį su UAB „Eurotransa“. Kilo diskusija. A. Zenevičienė pristatė elektroniniu paštu pateikusių komisijos narių nuomonę (el. laiškai pridedamai). Komisija priėmė sprendimą keisti investicijų sutartį papildant skaldos gamybos veikla ir jei reikalinga keisti ir žemės nuomos sutartį.

1. NUTARTA. Dėl UAB „Eurotransa“ investicijų sutarties keitimo.

1.1. Dėl investicijų sutarties keitimo, papildant skaldos gamybos veikla ir jei reikalinga keisti ir žemės nuomos sutartį.

„už“ – 3 balsai;

„prieš“ – 1 balsas;

„susilaikė“ – 1 balsas

Nutarta keisti investicijų sutartį, papildant skaldos gamybos veikla ir jei reikalinga keisti ir žemės nuomos sutartį.

1.2. Dėl investicijų sutartyje numatytų įsipareigojimų pakeitimo, terminą skaičiuojant nuo statybos leidimo išdavimo momento.

 „prieš“ – 4 balsai;

„susilaikė“ – 1 balsas

Nutarta įsipareigojimų termino nekeisti.

2. SVARSTYTA. Dėl prašymo išnuomoti žemės sklypus Alytaus pramonės parke.

Mantas Lisauskas pristatė 2019-03-28 UAB „Muldaigis“ gautą prašymą išnuomoti žemės sklypus Alytaus pramonės parke (prašymas pridedamas). Įmonė norėtų išsinuomoti žemės sklypus Alytaus pramonės parke adresu Artojų g. 31 ir Artojų g. 33, kuriuose numato pastatyti garažus -dirbtuves ir sukurti 8 naujas darbo vietas. A. Zenevičienė pristatė elektroniniu paštu pateikusių komisijos narių nuomonę (el. laiškai pridedamai). Kilo diskusija.

2. NUTARTA. Dėl prašymo išnuomoti žemės sklypus Alytaus pramonės parke.

Vienbalsiai nutarta išnuomoti žemės sklypus, esančius Alytaus pramonės parke, adresu Artojų g. 31 ir Artojų g. 33, Alytuje ir teikti Alytaus miesto savivaldybės tarybai svarstyti tarybos sprendimo projektus dėl investicijų ir žemės nuomos sutarčių sudarymo su UAB „Muldaigis“.

3. SVARSTYTA. Dėl UAB „Saukesta“ investicijų sutarties keitimo.

Mantas Lisauskas pristatė 2019-03-25 UAB „Saukesta“ gautą prašymą pakeisti valstybinės žemės nuomos ir investicijų sutartis. (prašymas pridedamas). Įmonė prašo nuomos pagrindais valdomą žemės sklypą, adresu Fortų g. 12, Alytuje, padalinti į du sklypus: 1) 1,2294 ha ir 2) 0,6319 ha. A. Zenevičienė pristatė elektroniniu paštu pateikusių komisijos narių nuomonę (el. laiškai pridedamai). Kilo diskusija.

3. NUTARTA. Dėl UAB „Saukesta“ investicijų sutarties keitimo.

Vienbalsiai nutarta pritarti žemės sklypų padalijimui, teikiant tarybos sprendimo projektus dėl žemės nuomos ir investicijų sutarčių su UAB „Saukesta“ keitimo svarstyti Alytaus miesto savivaldybės tarybai.

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                                    Auksė Juonienė

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                  Andrė Zenevičienė 

Į pradžią