Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-72 2019-03-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ) SĄRAŠO TPAVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ) SĄRAŠO TPAVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 28 d. Nr.  T-72

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. bilietų kainos perkant bilietą iš vairuotojo įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.;

2.2. bilietų kainos perkant bilietą internetu arba Alytaus autobusų stoties kasose įsigalioja 2019 m. balandžio 17 d. 

3. Skelbti šį sprendimą vietinėse žiniasklaidos priemonėse ir Alytaus miesto savivaldybės interneto portale.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotoja                                                                                         Valė Gibienė

______________

 


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 28 d.

sprendimu Nr. T-72

                     

ALYTAUS MIESTO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ) SĄRAŠAS

Eil. Nr. 

Bilietų rūšys

Bilietų kainos

perkant iš vairuotojo

perkant internetu ir autobusų stoties kasose

1.

El. bilieto kortelė

 

3,00

(iš vairuotojų galima įsigyti tik visos vertės bilietui suformatuotas korteles)

3,00

2.

Vienkartinis bilietas, visa kaina

0,70  

0,60

(nemokamas persėdimas 1 kartą)

2.1.

Vienkartinis bilietas su 50 proc. nuolaida

0,35

0,30

(nemokamas persėdimas 1 kartą)

2.2.

Vienkartinis bilietas su 80 proc. nuolaida

0,14

0,12

(nemokamas persėdimas 1 kartą)

3.

Mėnesinis darbo dienų bilietas, visa kaina (kelionių skaičius darbo dienomis neribojamas)

25,00

22,00

3.1.

Mėnesinis darbo dienų bilietas su 50 proc. nuolaida

12,50

11,00

3.2.

Mėnesinis darbo dienų bilietas su 80 proc. nuolaida

5,00

4,40

4.

Mėnesinis kalendorinių dienų bilietas, visa kaina (kelionių skaičius neribojamas)

27,00

24,00

4.1.

Mėnesinis kalendorinių dienų bilietas su 50 proc. nuolaida

13,50

12,00

4.2.

Mėnesinis kalendorinių dienų bilietas su 80 proc. nuolaida

5,40

4,80

 

 

1. Pirma el. kortelė iki 2019-09-30 suteikiama nemokamai. El. kortelės galioja 5 metus.

2. Nemokamas persėdimas 1 kartą (galioja tik el. bilieto naudotojams, įsigijusiems vienkartinį el. bilietą)keleivis, apmokėjęs už važiavimą el. kortele iš elektroninės piniginės, turi teisę per 30 min nuo pirmo mokėjimo vieną kartą nemokamai persėsti į kitą autobusą. Antrame autobuse priglaudžiant el. bilieto kortelę prie skaitytuvo pinigai iš elektroninės piniginės nebus nuskaityti.

 

____________________

 

Į pradžią