Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-121 2019-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

                                                                                                    PATVIRTINTA
                                                                                                    Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                    Jaunimo reikalų tarybos
                                                                                                    2019 m.  kovo       protokolu Nr.

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS

2019 M. VEIKLOS PLANAS

 

Eil. Nr.

Veikla

Vykdymo laikotarpis

Atsakingas vykdytojas

JRT posėdžiai 2019

 

1.

1. SJRT 2019 m. veiklos plano aptarimas ir patvirtinimas

2. Išplėstinis JRT posėdis (kviesti Alytaus kolegijos studentų atstovybės atstovus)

3. Mokymų/seminarų jaunimui aktualia tema poreikio aptarimas

4. Regioninio karjeros centro pristatymas

5. JRT veiklos pristatymas Alytaus
miesto gimnazijose (progimnazijose)

6.  Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų pristatymas

I ketvirtis

JRT, JRK

2.

1. Išplėstinis JRT posėdis (kviesti neįgaliųjų atstovą, suinteresuotus jaunus žmones ar kt.)

2. I ketvirtį įgyvendintų jaunimo iniciatyvų apžvalga

3. 2019 metais Alytaus miesto savivaldybės finansuojamų jaunimo projektų apžvalga

4. Jaunimo politikos įgyvendinimo srities 2020 m. prioritetų svarstymas

5. Apsilankymas regioniniame karjeros centre „Karjeras“ ir susipažinimas su jo veikla

II ketvirtis

JRT, JRK

3.

1. Suorganizuoti mokymai „Jaunimo organizacijų stiprinimas ir jaunų žmonių įtraukimas“ (lyderystės tema)

2. Išplėstinis JRT posėdis (kviesti verslo atstovus, AVJOSAS atstovus, suinteresuotus jaunus žmones ar kt.)

3. II ketvirtį įgyvendintų jaunimo iniciatyvų apžvalga

 

III ketvirtis

JRT, JRK

 

 

4.

1. Jaunimo politikos įgyvendinimo srities projektų įgyvendintų 2019 metais aptarimas

2. III-IV ketvirtį įgyvendintų jaunimo iniciatyvų apžvalga

3. Jaunimo organizacijų informavimas apie projektų 2020 metams rengimą

4. JRT 2019 m. veiklos ataskaitos rengimas ir aptarimas

IV ketvirtis

JRT, JRK

JRT 2019 m. nuolat vykstančios veiklos

 

1.

JRT veiklos viešinimas (straipsniai vietos laikraščiuose/socialiniuose tinkluose)

I-IV

JRT, JRK, AVJOSAS

2.

Alytaus jaunimo veiklų organizavimas įvairių miesto renginių metu

I-IV

JRT, JRK, AVJOSAS

3.

Nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunų žmonių (NEET) stebėsena

I-IV

TDB, JGI koordinatorius, JRT, JRK

4.

Neformalūs JRT narių susitikimai

I-IV

JRT, JRK

5.

Pagal poreikį vykdomi susitikimai su jaunimo organizacijų atstovais ir kitais suinteresuotais asmenimis Alytaus jaunimo reikalų tarybos metu

II ir IV

JRT, JRK, AVJOSAS

6.

JRT veiklos pristatymas Alytaus miesto gimnazijose (progimnazijose)

II-IV

JRT, JRK, AVJOSAS

 

Pastaba: pagal poreikį JRT 2019 m. veiklos plano veiklos, skirtos jaunimo politikos formavimui ir įgyvendinimui, gali būti papildytos.

 

Į pradžią