Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-24 2019-01-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1998-06-11 3 ŠAUKIMO TARYBOS 13 POSĖDŽIO SPRENDIMO „DĖL URBANISTINIŲ-EKOLOGINIŲ BEI KOMERCINIŲ KOEFICIENTŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1998-06-11 3 ŠAUKIMO TARYBOS 13 POSĖDŽIO SPRENDIMO „DĖL URBANISTINIŲ-EKOLOGINIŲ BEI KOMERCINIŲ KOEFICIENTŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2019 m. sausio 30 d. Nr.  T-24

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto tarybos 1998-06-11 3 šaukimo tarybos 13 posėdžio sprendimą „Dėl urbanistinių-ekologinių bei komercinių koeficientų tvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

Į pradžią