Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-22 2019-01-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 30 d. Nr.  T-22

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi,  įgyvendindama Žemės įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl Žemės įvertinimo tvarkos“, 4 priedo 9 punktą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 Patvirtinti Alytaus miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu urbanistinių-ekologinių koeficientų schemas:

1. Alytaus miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu (teritorijos funkcinio patogumo koeficientas) schema, M 1:30 000 (pridedama);

2. Alytaus miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu (teritorijos patrauklumo koeficientas) schema, M 1:30 000 (pridedama);

3. Alytaus miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu (teritorijos prestižo koeficientas) schema, M 1:30 000 (pridedama);

4. Alytaus miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu (teritorijos urbanistinės taršos koeficientas) schema, M 1:30 000 (pridedama);

5. Alytaus miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu (teritorijos grėsmės veiksniams įvertinti koeficientas) schema, M 1:30 000 (pridedama);

6. Alytaus miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu (teritorijos nacionalinio vertingumo koeficientas) schema, M 1:30 000 (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vytautas Grigaravičius 

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-22 - DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T-22 - DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
T-22 - DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
T-22 - DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
T-22 - DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
T-22 - DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
Į pradžią