Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-361 2018-11-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-338 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-338 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 29 d. Nr.  T-361

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2018-10-10  įsakymą Nr. DV-1244 „Dėl narių delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisiją prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos“, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-338 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisiją prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos:

Nijolė Bujanauskienė, Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos pirmininkė;

Kristina Dūdonytė, neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacijos „Mirabilia“ narė;

Asta Graužinienė, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja;

Irma Maskeliūnienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė;

Roberta Samuolytė-Kisielienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Daiva Markinienė, VšĮ Alytaus ir Vilniaus regionų aklųjų centro Alytaus miesto ir rajono filialo pirmininkė;

 Vilija Ramanauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

Arvydas Švirmickas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto narys.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                   Tautvydas Tamulevičius  

______________

 

 

Į pradžią