Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-341 2018-11-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 29 d. Nr.  T-341

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimą Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“:

1.1. Pakeisti 1 priedo – Alytaus miesto savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčio dydžių – 59 eilutę ir ją išdėstyti taip:

 

Eilės Nr.

Adresas

Faktiškas kambarių skaičius (vnt.)

Socialinio būsto naudingasis plotas, kv. m, P

Socialinio būsto nuomos mokesčio dydis Nsav., Eur/mėn.

59.

Putinų g. 2-7

2

30,03

9,48

 

1.2. Pakeisti 2 priedą – Alytaus miesto savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydžius –  ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Sprendimo 1.2 papunktis įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vytautas Grigaravičius  

______________

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2015 m. lapkričio 19 d.

sprendimo Nr. 352

2 priedas

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio 29 d.

sprendimo Nr.T-341

redakcija)

2 priedas

Adresas

Faktiškas kambarių skaičius (vnt.)

Savivaldybės būsto naudingasis plotas, kv.m, P

Savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydis Nsav., Eur/mėn

A. Jonyno g. 12-513

1

39,04

36,60

A. Jonyno g. 13-26

1

33,45

28,24

A. Jonyno g. 27-57 (51/100)

2

40,58

34,24

A. Jonyno g. 3-17

1

33,05

27,90

A. Jonyno g. 39-48

4

78,45

62,04

Aukštakalnio g. 14-1

2

59,32

57,72

Aukštakalnio g. 14-10

1

43,57

42,40

Aukštakalnio g. 14-11

2

62,04

60,37

Aukštakalnio g. 14-14

1

38,52

37,48

Aukštakalnio g. 14-15

2

62,61

60,93

Aukštakalnio g. 14-16

2

62,13

60,46

Aukštakalnio g. 14-17

2

63,03

61,33

Aukštakalnio g. 14-18

2

62,76

61,07

Aukštakalnio g. 14-19

1

38,48

37,44

Aukštakalnio g. 14-2

2

59,13

57,54

Aukštakalnio g. 14-20

1

39,26

38,20

Aukštakalnio g. 14-22

2

62,94

61,25

Aukštakalnio g. 14-23

2

63,97

62,25

Aukštakalnio g. 14-24

2

63,50

61,79

Aukštakalnio g. 14-25

1

38,29

37,26

Aukštakalnio g. 14-26

1

38,54

37,50

Aukštakalnio g. 14-27

2

63,87

62,15

Aukštakalnio g. 14-28

2

61,35

59,70

Aukštakalnio g. 14-29

2

61,28

59,63

Aukštakalnio g. 14-3

1

43,91

42,73

Aukštakalnio g. 14-31

1

39,17

38,12

Aukštakalnio g. 14-34

2

60,71

59,08

Aukštakalnio g. 14-4

1

31,95

31,09

Aukštakalnio g. 14-6

1

40,30

39,22

Aukštakalnio g. 14-7

1

39,18

38,13

Aukštakalnio g. 14-8

2

43,97

42,79

Aukštakalnio g. 18-2

2

53,95

50,58

Aukštakalnio g. 18-6

2

53,24

49,92

Aukštakalnio g. 20-11

2

53,99

50,62

Aukštakalnio g. 20-12

2

54,85

51,43

Aukštakalnio g. 20-13

4

78,75

69,17

Aukštakalnio g. 20-3

2

54,60

51,19

Aukštakalnio g. 32-1

3

63,82

61,13

Aukštakalnio g. 32-12

4

90,25

86,45

Aukštakalnio g. 32-13

3

69,89

66,95

Aukštakalnio g. 32-15

2

53,99

55,20

Aukštakalnio g. 32-17

3

70,22

67,26

Aukštakalnio g. 32-18

2

53,41

54,61

Aukštakalnio g. 32-19

2

53,83

55,04

Aukštakalnio g. 32-21

3

66,93

64,11

Aukštakalnio g. 32-24

4

93,10

89,18

Aukštakalnio g. 32-5

3

64,60

61,88

Aukštakalnio g. 32-7

2

53,10

54,28

Aukštakalnio g. 32-8

4

86,49

82,83

Aukštakalnio g. 32-9

3

67,85

64,98

Gamyklos g. 8-22

2

51,29

39,64

Gamyklos g. 8-9

4

72,39

52,08

Jaunimo g. 11-6

2

47,30

39,93

Jaunimo g. 18-36

1

33,61

33,69

Jaunimo g. 2-20

3

67,06

58,92

Jaunimo g. 2-42

2

50,04

46,93

Jaunimo g. 26-7

2

47,54

40,13

Jaunimo g. 40-18

4

77,74

61,48

Jaunimo g. 58-10

2

52,09

43,95

Jaunimo g. 9-29

2

46,99

39,67

Jurgiškių g. 20-11

2

51,97

48,73

Jurgiškių g. 20-12

2

51,48

48,27

Jurgiškių g. 20-9

2

51,55

48,33

Jurgiškių g. 22-4

3

70,30

35,13

Jurgiškių g. 37-30

2

51,25

52,40

Jurgiškių g. 39-27

2

50,66

51,80

Jurgiškių g. 41-38

2

48,04

49,12

Kalniškės g. 11-18

2

50,93

47,77

Kalniškės g. 21-35

1

37,45

35,11

Kaštonų g.  24-2

2

47,00

39,67

Kaštonų g. 13-7

1

33,45

28,24

Kaštonų g. 7-3

2

47,79

40,34

Kaštonų g. 9-16

3

61,78

48,86

Kernavės g. 4-2

2

52,44

52,28

Kernavės g. 4-40

3

67,52

32,90

Kernavės g. 4-62

2

52,26

52,10

Kernavės g. 6-23

2

51,90

62,99

 

Kernavės g. 6-44

3

68,09

77,42

 

Kernavės g. 6-55

2

51,97

63,07

 

Kernavės g. 6-58

2

52,10

63,23

Kernavės g. 6-59

2

51,97

63,07

 

Lauko g. 5-29 (27/50)

1

25,64

21,64

Lauko g. 5-45

1

28,29

23,87

Lauko g. 5-74 (41/100)

1

26,98

22,77

Likiškėlių 20-25

3

70,22

66,47

Likiškėlių g. 20-18

1

35,80

36,17

Likiškėlių g. 20-20

3

70,31

66,56

Likiškėlių g. 20-32

3

70,31

66,56

Likiškėlių g. 20-33

3

70,22

66,47

Likiškėlių g. 20-34

1

35,80

36,17

Likiškėlių g. 20-35

2

50,41

50,94

Likiškėlių g. 30-18

2

50,04

46,93

Likiškėlių g. 30-3

1

35,44

33,24

Likiškėlių g. 30-6

2

49,23

46,17

Likiškėlių g. 82-50

2

51,93

51,77

Likiškėlių g. 96-51

2

52,34

52,18

Likiškėlių g. 98-2

3

65,67

70,25

 

Likiškėlių g. 98-22

3

67,41

72,11

 

Likiškėlių g. 98-23

3

65,89

70,48

 

Likiškėlių g. 98-27

3

65,89

70,48

 

Likiškėlių g. 98-35

3

65,89

70,48

 

Likiškėlių g. 98-37

1

39,22

44,78

 

Likiškėlių g. 98-38

3

67,41

72,11

 

Likiškėlių g. 98-39

3

65,89

70,48

 

Liškiavos g. 4-2

1

18,00

20,80

Liškiavos g. 4-7

1

19,51

22,54

Miklusėnų g. 29-18 (18/25)

3

56,06

44,33

Miklusėnų g. 31-27  (51/100)

2

39,39

33,25

Miklusėnų g. 31-30

4

77,83

61,55

Miško g. 14-30

1

27,81

21,49

Naujoji g. 108-26

2

47,18

39,83

Naujoji g. 14-29

1

33,16

27,99

Naujoji g. 18-10

2

73,70

62,19

Naujoji g. 18-12

2

52,22

44,06

Naujoji g. 18-22

2

67,69

57,12

Naujoji g. 18-9

2

57,62

48,62

Naujoji g. 28-45

2

47,23

39,87

Naujoji g. 4-18

2

44,77

37,78

Naujoji g. 42-19

2

49,13

43,99

Naujoji g. 42-70

2

49,02

43,89

Naujoji g. 54-24

2

52,36

44,18

Nemuno g. 21-12

1

23,07

6,44

Nemuno g. 21-5

1

14,06

7,52

Nemuno g. 21-6

1

11,22

6,00

Nemuno g. 21-7

1

13,39

7,16

Perlojos g. 6

3

81,92

29,89

Piliakalnio g. 10-2

1

21,58

12,47

Piliakalnio g. 10-6

1

19,78

11,43

Pulko g. 43-15

1

34,18

35,82

Punsko g. 2  I

5

119,10

59,93

Putinų g. 2-46

2

46,97

48,27

Putinų g. 24A-7

2

59,43

53,89

Putinų g. 2-68

1

32,99

33,90

 

Putinų g. 4-12

1

33,35

28,15

Putinų g. 4-51

1

33,13

27,97

Putinų g. 6-6

1

33,38

28,18

Statybininkų g. 107-1

2

58,52

54,87

Statybininkų g. 107-13

2

58,52

54,87

Statybininkų g. 107-18

2

53,99

50,62

Statybininkų g. 107-19

2

54,06

26,44

Statybininkų g. 107-21

2

55,51

52,05