Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-319 2018-10-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-09-28 SPRENDIMO NR. T-320 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-09-28 SPRENDIMO NR. T-320 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 25 d. Nr.  T-319

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2018-10-05 protokolą Nr. KPPt-354, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimo Nr. T-320 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso komisijos sudarymo“ dėstomąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso komisiją:

Rimvyda Ališauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja,

Dalia Kavolynienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė),

Povilas Labukas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys,

Nijolė Makštutienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė,

Tomas Nikulinas, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos deleguotas narys,

Milda Sakavičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos deleguota narė,

Rokas Berškys, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos deleguotas narys.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vytautas Grigaravičius  

______________

 

 

Į pradžią