Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-320 2018-10-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 25 d. Nr.  T-320

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimu Nr. T-212 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos sudarymo“ sudarytos Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos sudėtį – vietoje Kristinos Škarnulienės, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiosios specialistės, įrašyti Rimą Mockevičienę, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorę, vietoje Agnės Malakauskaitės, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotojos, įrašyti Agnę Malakauskaitę, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiąją specialistę, laikinai einančią patarėjo pareigas Alytaus miesto savivaldybėje.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią