Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-272 2018-09-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 27 d. Nr.  T-272

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės 2015-05-28 sprendimo Nr. T-159 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“
1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisiją:

pirmininkė – Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja;

pirmininko pavaduotoja – Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja;

sekretorė – Daina Sviderskienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

nariai;

Virginija Kazlauskienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Edmundas Čečėta, individualių namų savininkų bendruomenės „Alytaus akvariumas“ pirmininkas;

Aldona Turauskytė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Alytaus skyriaus vadovė;

Gita Mickevičiūtė, VšĮ „Gerumo skraistė“ direktorė.“

 

 

Savivaldybės meras                                                                                  Vytautas Grigaravičius                                           

 

Į pradžią