Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-212 2018-06-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2018 m. birželio 28 d. Nr.  T-212

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero 2018-06-12 potvarkį Nr. M-21 „Dėl delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisiją“, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-13 įsakymą Nr. DV-763 „Dėl delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisiją“ ir sutikimus Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisiją savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui:

                      Rasa Daugininkaitė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto narė,

                      Laima Vincė Kirkliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininko pavaduotoja,

                      Aušra Žvinakevičiūtė-Stankevičienė, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė,

Agnė Malakauskaitė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai einanti patarėjo pareigas Alytaus miesto savivaldybėje,

                             2018 m. spalio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-320 redakcija

 

                      Ramunė Noruišienė, gausių šeimų centro „Skruzdynėlis“ vadovė,

                      Rimantė Adomaitienė, vaiko ir mamos centro „Kutis“ prezidentė,

                      Angelė Barauskienė, asociacijos Alytaus moterų krizių centro vadovė,

                      Eugenija Baltrukevičienė, Alytaus dekanato šeimos centro atstovė,

Rima Mockevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė,

                             2018 m. spalio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-320 redakcija

 

                      Asta Guzienė, neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacijos „Mirabilia“ narė,

                      Odeta Intė, VšĮ biuro „Pactum“ vadovė ir mediatorė,

                      Romutis Žebuolis, Alytaus vaikų globos namų direktorius.

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                 Vytautas Grigaravičius           

______________

 

 

Į pradžią