Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-190 2018-06-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO

 

2018 m. birželio 28 d. Nr.  T-190

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimu Nr. 1428 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti perimti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos neatlygintinai naudotis šiuos valstybinės žemės sklypus:

1.1. 5,9346 ha ploto (kadastro Nr. 1101/0003:1337) miško žemės sklypą;

1.2. 4,0286 ha ploto (kadastro Nr. 1101/0010:94) miško žemės sklypą;

1.3. 1,4792 ha ploto (kadastro Nr. 1101/0010:90) miško žemės sklypą;

1.4. 4,0210 ha ploto( kadastro Nr. 1101/0010:93) miško žemės sklypą;

1.5. 8,9030 ha ploto (kadastro Nr. 1101/0010:92) miško žemės sklypą;

1.6. 1,7928 ha ploto (kadastro Nr. 1101/0010:91) miško žemės sklypą;

1.7. 0,6627 ha; ploto (kadastro Nr. 1101/0019:531) miško žemės sklypą;

1.8. 1,8473 ha ploto (kadastro Nr. 1101/0018:1991) miško žemės sklypą;

1.9. 1,8022 ha ploto (kadastro Nr. 1101/0018:1990) miško žemės sklypą;

1.10. 2,5510 ha ploto (kadastro Nr. 1101/0006:334) miško žemės sklypą;

1.11. 0,0706 ha ploto inžinerinės infrastruktūros žemės sklypą, esantį prie Merkinės g.;

1.12. 0,0454 ha ploto inžinerinės infrastruktūros žemės sklypą, esantį prie Merkinės g.;

1.13. 0,0867 ha ploto kitos paskirties, bendro naudojimo žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.14. 0,1906 ha ploto kitos paskirties, bendro naudojimo žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.15. 0,3971 ha ploto inžinerinės infrastruktūros žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.16. 0,4476 ha ploto inžinerinės infrastruktūros žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.17. 0,0773 ha ploto kitos paskirties, bendro naudojimo žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.18. 0,0456 ha ploto kitos paskirties, bendro naudojimo žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.19. 0,1545 ha ploto kitos paskirties, bendro naudojimo žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.20. 0,2196 ha ploto kitos paskirties, bendro naudojimo žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.21. 0,1750 ha ploto kitos paskirties, bendro naudojimo žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.22. 0,4605 ha ploto inžinerinės infrastruktūros žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.23. 0,0382 ha ploto kitos paskirties, bendro naudojimo žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.24. 0,1430 ha ploto kitos paskirties, bendro naudojimo žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.25. 0,5054 ha ploto inžinerinės infrastruktūros žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.26. 0,0971 ha ploto kitos paskirties, bendro naudojimo žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.27. 0,0422 ha ploto inžinerinės infrastruktūros žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.28. 0,3287 ha ploto kitos paskirties, bendro naudojimo žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.29. 0,3160 ha ploto inžinerinės infrastruktūros žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.30. 0,3428 ha ploto inžinerinės infrastruktūros žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.31. 0,5561 ha ploto inžinerinės infrastruktūros žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.32. 0,1348 ha ploto inžinerinės infrastruktūros žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.33. 0,0402 ha ploto kitos paskirties, bendro naudojimo žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.34. 0,1047 ha ploto kitos paskirties, bendro naudojimo žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.35. 0,1034 ha ploto kitos paskirties, bendro naudojimo žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.36. 0,0968 ha ploto kitos paskirties, bendro naudojimo žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.37. 0,1022 ha ploto kitos paskirties, bendro naudojimo žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.38. 0,0636 ha ploto kitos paskirties, bendro naudojimo žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.39. 0,1547 ha ploto inžinerinės infrastruktūros žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.40. 0,1308 ha ploto inžinerinės infrastruktūros žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.41. 0,0519 ha ploto kitos paskirties, bendro naudojimo žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale;

1.42. 0,0757 ha ploto kitos paskirties, bendro naudojimo žemės sklypą Vidzgirio gyvenamajame kvartale.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti 1 punkte nurodytų valstybinės žemės sklypų panaudos sutartis.

2019 m. vasario 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-45 redakcija

2019 m. birželio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-198 redakcija

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

Į pradžią