Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-137 2018-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO NR. T-152 „DĖL KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJĄ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO NR. T-152 „DĖL KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJĄ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2018-04-25 Nr.  T-137

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos 2018-03-29 raštą Nr. GD-6219 (13.1) „Dėl kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų atrankos komisiją“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T-152  „Dėl Kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisijos sudarymo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisiją:

Nerijus Abromaitis, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas,

Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė,

Vilmantas Dunderis, Alytaus kultūros bendruomenės atstovas,

Linas Jakštonis, Alytaus kultūros bendruomenės atstovas,

Povilas Labukas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narys,

Nijolė Makštutienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narė,

Inesa Pilvelytė, Alytaus kultūros bendruomenės atstovė.“

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                      Tautvydas Tamulevičius

______________

 

 

Į pradžią