Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-8 2018-02-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB "BALTIJOS NT" INVESTICIJŲ SUTARTIES PRIEŠ LAIKĄ NUTRAUKIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „BALTIJOS NT“ INVESTICIJŲ SUTARTIES PRIEŠ LAIKĄ NUTRAUKIMO

 

2018 m. vasario 1 d. Nr.  T-8

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Baltijos NT“ 2014-04-30 investicijų sutarties Nr. SR-572 6.2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

2018-02-05 nutraukti prieš terminą Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Baltijos NT“ 2014-04-30 investicijų sutartį Nr. SR-572.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

Į pradžią