Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-7 2018-02-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2018 m. vasario 1 d. Nr. T-7

Alytus

 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 221 straipsnio 4 dalimi, Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-17 nutarimu Nr. 909 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo taisyklių bei Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų“ patvirtintų Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių 3 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero 2018-01-10 teikimą Nr. VD-64(6.39),    Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      1. Sudaryti dvejiems metams Savivaldybės kontrolieriaus, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo ir vidaus auditorių bei savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisiją:

pirmininkė – Jolanta Kručkauskaitė, Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorė;

                      nariai:

Daivaras Radzevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas;

                      Vytautė Draugelytė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėja;

                      Arūnas Markūnas,  Lazdijų rajono savivaldybės kontrolierius;

                      Alvydas Verbickas, Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius;

                      2. Nustatyti, kad Vertinimo komisijos pirmininkui dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti Vertinimo komisijos darbe, komisijos narys Arūnas Markūnas, Lazdijų rajono savivaldybės kontrolierius, atliks vertinimo komisijos pirmininko funkcijas.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

Į pradžią