Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-4 2018-02-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-14 SPRENDIMO NR. T-131 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-14 SPRENDIMO NR. T-131 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO" PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 1 d. Nr. T-4

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į gautą 2018-01-17 Alytaus piliečių frakcijos raštą Nr. GD-1387, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-14 sprendimo Nr. T-131 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

                      „1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės tarybos kontrolės komitetą:

Marius Grišmanauskas, Alytaus piliečių frakcijos deleguotas atstovas,

Vytas Jazepčikas, Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos deleguotas atstovas,

Jurgis Krasnickas, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos deleguotas atstovas,

Sigitas Leonavičius, frakcijos „Už Alytų“ deleguotas atstovas,

Nijolė Makštutienė, Alytaus liberalų sąjūdžio frakcijos deleguota atstovė.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

Į pradžią