Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-3 2018-02-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-09-24 SPRENDIMO NR. T- 259 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS NARIŲ SKYRIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-09-24 SPRENDIMO NR. T- 259 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS NARIŲ SKYRIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2018 m. vasario 1 d. Nr.  T-3

Alytus

 

 

 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Administracinių ginčų komisijų įstatymo Nr. VIII-1031 pakeitimo įstatymu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimą Nr. T-259 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos narių skyrimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

Į pradžią