Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-2 2018-02-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2017 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2017 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 1 d.  Nr. T-2

 

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Profesionaliojo scenos meno įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos metinės kūrybinės veiklos programos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017-11-30 įsakymu Nr. IV-1145 „Dėl Nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos metinės kūrybinės veiklos programos vertinimo tvarkos aprašo, Nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos metinės kūrybinės veiklos programos pavyzdinės formos bei Praėjusių metų kūrybinės veiklos programos ataskaitos formos patvirtinimo“, 10 punktu, Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-156 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro nuostatų tvirtinimo“, 16.8 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2017 metų kūrybinės veiklos programos ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

Dokumento priedai:
T-2 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2017 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Į pradžią