Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-394 2017-11-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2017 m. lapkričio 30 d. Nr. T-394

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. T-250 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-10-26 sprendimo Nr. T-332 redakcija), 17 punktą, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-01 įsakymą Nr. DV-1049 „Dėl delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso komisiją“ ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus darbuotojų ir Alytaus kultūros ir meno tarybos atstovų 2017-08-25 pasitarimo protokolą Nr. KPPt-264, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso komisiją:

Jurgita Šukevičienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos deleguota narė,

Nijolė Makštutienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos deleguota narė,

Vilma Liaukuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja,

Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė,

Regina Botyrienė, Alytaus kultūros ir meno tarybos deleguota narė,

Gintarė Gumauskaitė, Alytaus kultūros ir meno tarybos deleguota narė,

Tomas Nikulinas, Alytaus kultūros ir meno tarybos deleguotas narys.

2018 m. lapkričio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-363 redakcija

2019 m. rugpjūčio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-274 redakcija

 

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotoja                                                                                         Valė Gibienė

______________

 

                                          

 

Į pradžią