Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-367 2017-11-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-178 "DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013-2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-178 "DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013-2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 30 d. Nr. T-367

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-178 Dėl Alytaus miesto daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Alytaus miesto daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimo priežiūros komisiją savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Rasa Bazarauskienė, Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo skyriaus Alytaus regiono specialistė;

Vanda Buinauskienė, DNSB Vilties g. 38, Alytuje, pirmininkė;

Adrijana Grigūnienė, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Alytaus miesto savivaldybės taryboje deleguota narė;

Marius Grišmanauskas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Rokas Vaitiekus, UAB „Alytaus būstas“ direktorius;

Pranas Jaciunskas, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos Alytaus miesto savivaldybės taryboje deleguotas narys;

Saulius Janulevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Stasė Mikelionienė, UAB „Alytaus butų ūkis“ direktorė;

Romualdas Paulauskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas;  

Arvydas Povilaitis, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;

Deividas Matulevičius, UAB „Dzūkijos būstas“ direktorius.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią