Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-337 2017-10-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-08-25 SPRENDIMO NR. T-204 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOORDINAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-08-25 SPRENDIMO NR. T-204 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOORDINAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 26 d. Nr. T-337

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės koordinavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ 1, 2 ir 3 punktus ir juos išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės koordinavimo komisiją savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Silvija Peštenienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja,

Jovita Katkauskaitė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė,

Dalia Kavolynienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė,

Romualdas Zdanavičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas,

Akvilė Voverienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja,

Violeta Kazlauskaitė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė,

Stanislava Glinevičienė, Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus skyriaus Darbo rinkos paslaugų poskyrio vyriausioji specialistė,

Giedrius Noreika, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas,

Virginijus Tamulionis, VšĮ Alytaus apskrities vyrų krizių centro direktorius.

2. Skirti Silviją Peštenienę komisijos pirmininke.

3. Skirti Akvilę Voverienę komisijos pirmininko pavaduotoja.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią