Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-320 2017-09-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14-29 METŲ JAUNIMO ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr.  T-320

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto 2017-08-16 posėdžio protokolą Nr. TŠ-23, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2017-09-04 posėdžio protokolą Nr. KPPt-275-(13.32), Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso komisiją:

Laima Vincė Kirkliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Povilas Labukas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys,

Rimvyda Ališauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Dalia Kavolynienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);

Kristina Builovaitė, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos deleguota narė;

Žydrūnė Česonytė, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos deleguota narė;

Lukas Stravinskas, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos deleguotas narys.

2018 m. spalio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-319 redakcija

2019 m. spalio 31 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-347 redakcija

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią