Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-320 2017-09-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14-29 METŲ JAUNIMO ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr.  T-320

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto 2017-08-16 posėdžio protokolą Nr. TŠ-23, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2017-09-04 posėdžio protokolą Nr. KPPt-275-(13.32), Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso komisiją:

Rimvyda Ališauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja,

Dalia Kavolynienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė),

Povilas Labukas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys,

Nijolė Makštutienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė,

Tomas Nikulinas, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos deleguotas narys,

Milda Sakavičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos deleguota narė,

Rokas Berškys, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos deleguotas narys.

2018 m. spalio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-319 redakcija

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią