Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-891 2017-07-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-06-23 ĮSAKYMO NR. DV-594 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ NEMUNO GATVĖJE, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-06-23 ĮSAKYMO NR. DV-594 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ NEMUNO GATVĖJE, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. liepos 21 d. Nr.  DV-891

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 18 straipsnio 1 dalimi:

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-06-23 įsakymo Nr. DV-594 „Dėl žemės sklypų Nemuno gatvėje, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ 1.7.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.7.5. kelio servitutas (kodas 214) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (tarnaujantis daiktas);“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią