Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-872 2017-07-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ 25 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 01.01.03 PRIEMONĖS FINANSUOTI NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTUS LĖŠŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ 25 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 01.01.03 PRIEMONĖS FINANSUOTI NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTUS LĖŠŲ TVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 18 d. Nr.  DV-872

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimu Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo“, 2016-08-25 sprendimu Nr. T-235 „Dėl Socialinės, sveikatos, kultūros, jaunimo, sporto ir švietimo sričių programų įgyvendinimo projektų atrankos konkursų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos  2017-05-23 posėdžio protokolą Nr. KPPt-137,

t v i r t i n u 2017 m. kūno kultūros ir sporto programos 01.01.03 priemonės finansuoti neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus lėšų  paskirstą:

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, Eur

1.

Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Alytupis“

Negalia – ne kliūtis sportuoti“  

4 500,00

2.

Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubas „Viltis“

 

Neįgaliųjų užimtumas sporto klubuose, dalyvavimas sporto veikloje

5 100,00

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

Į pradžią