Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-218 2017-05-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-02-25 SPRENDIMO NR. T-32 "DĖL VIEŠOJO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO, ŠIO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO BEI KOMISIJOS SUDARYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-02-25 SPRENDIMO NR. T-32 "DĖL VIEŠOJO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO, ŠIO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO BEI KOMISIJOS SUDARYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. T-218

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-02-25 sprendimą Nr. T-32 „Dėl viešojo konkurso viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo, šio konkurso nuostatų tvirtinimo bei komisijos sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                      Tautvydas Tamulevičius

______________

 

 

Į pradžią