Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-195 2017-05-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2018 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTE NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2018 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTE NUSTATYMO

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. T-195

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifą Alytaus mieste – 1,0 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės, jei nekilnojamasis turtas neįtrauktas į Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų sąrašą, kaip numatyta sprendimo 3  punkte.

2. Nustatyti Alytaus mieste veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kurių nekilnojamasis turtas neįtrauktas į Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų sąrašą, kaip numatyta sprendimo 3 punkte, sumažintus nekilnojamojo turto mokesčio tarifus:

 2.1. 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės – fizinių asmenų, vykdančių ūkinę-komercinę veiklą, turint verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, ir labai mažų įmonių, atitinkančių Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo reikalavimus, nekilnojamajam turtui, kuriame vykdoma ūkinė-komercinė veikla;

2.2. 0,65 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės – mažų įmonių, atitinkančių Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo reikalavimus, nekilnojamajam turtui, kuriame vykdoma ūkinė-komercinė veikla;

2.3. 0,8 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės – vidutinių įmonių, atitinkančių Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo reikalavimus, nekilnojamajam turtui, kuriame vykdoma ūkinė-komercinė veikla.

3. Nustatyti padidintą, 3,0 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės, nekilnojamojo turto mokesčio tarifą nekilnojamajam turtui, kuris yra neprižiūrimas ir apleistas ir/ar faktiškai naudojamas, kurio statybos užbaigimas nesiekia 100 proc. pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą bei savivaldybės nustatyta tvarka įtrauktas į Faktiškai naudojamo nekilnojamojo turto, kurio baigtumas nesiekia 100 proc., arba apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3 proc. mokesčio tarifas, sąrašą;

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                      Tautvydas Tamulevičius

______________

 

 

Į pradžią