Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-143 2017-04-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-143

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 177 punktu ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos 2017-04-13 raštą, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.      Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės privatizavimo komisiją:

Kęstutis Ąžuolas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Darbo partijos teikiamas narys,

Nerijus Cesiulis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos teikiamas narys,

Saulius Janulevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Alytaus liberalų sąjūdžio frakcijos teikiamas narys,

Virginijus Jarušas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Alytaus piliečių frakcijos teikiamas narys,

Andrius Jučas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos teikiamas narys,

Laima Vincė Kirkliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos teikiama narė,

Valius Micevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos visuomeninio rinkimų komiteto „Už Alytų“ teikiamas narys.

2.        Skirti 1 punktu sudarytos komisijos pirmininku Virginijų Jarušą.

3.        Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimą Nr. T-199 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią