Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-48 2017-02-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-338 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-338 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2017 m. vasario 23 d. Nr. T-48

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-338 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ 1 punktu sudarytos Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos sudėtį – vietoje Dalios Kavolynienės, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojos, įrašyti Robertą Samuolytę-Kisielienę, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoją.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią