Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-33 2017-01-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ĮGALIOJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJUI IR ŠVIETIMO SKYRIAUS SPECIALISTŲ SKYRIMO KOMISIJŲ NARIAIS Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJAS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮGALIOJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJAI R. ALIŠAUSKIENEI IR ŠIO SKYRIAUS SPECIALISTŲ SKYRIMO KOMISIJŲ NARIAIS Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJAS

 

2017 m. sausio 26 d. Nr. T-33

Alytus

 

Pakeistas pavadinimas.

 

2018 m. vasario 22 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-36 redakcija

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008-11-24 įsakymo Nr. ISAK-3216 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų 23 ir 25 punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėją Rimvydą Ališauskienę tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijų sudėtį.

2018 m. vasario 22 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-36 redakcija

 

2. Skirti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiuosius specialistus:

2.1. Eduardą Ingelevičių nariu į Alytaus lopšelių-darželių „Saulutė“, „Obelėlė“, „Šaltinėlis“, „Vyturėlis“, „Linelis“, „Du gaideliai“, „Putinėlis“, „Volungėlė“, „Boružėlė“, „Girinukas“, Alytaus  „Vilties“ mokyklos-darželio, Alytaus dailės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijas;

2.2. Dalią Milkevičienę nare į Alytaus lopšelių-darželių „Pušynėlis“, „Pasaka“, Nykštukas“, Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio, Senamiesčio ir „Sakalėlio“ pradinių mokyklų, Dzūkijos, Vidzgirio, „Volungės“, Likiškėlių pagrindinių mokyklų ir Alytaus muzikos mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijas;

2.3. Romualdą Zdanavičių nariu į Alytaus Piliakalnio progimnazijos, Alytaus Dainavos, Šaltinių, Panemunės pagrindinių mokyklų, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų, Jotvingių ir Šv. Benedikto gimnazijų bei Alytaus jaunimo centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijas.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią