Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-31 2017-01-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. sausio 26 d. Nr. T-31

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u- s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2019 m. gegužės 23 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-177 redakcija

 

2. Įgalioti Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktorių:

2.1. pasirašyti Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos nuostatus;

2.2. įregistruoti Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos nuostatus Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filiale.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Grigaravičius

______________

 


 

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                       2017 m. sausio 26d.

                                                                                       sprendimu Nr. T-31

                                                                                      

                                                                                       PRITARTA

                                                                                       Mokyklos tarybos

                                                                                       2016 m. gegužės 31 d.

                                                                                       nutarimu (protokolo Nr. 6 )

 

ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

NUOSTATAI

 

 

Neteko galios.

2019 m. gegužės 23 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-177 redakcija

Į pradžią