Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-22 2017-01-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 14, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 14, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO

 

2017 m. sausio 26 d. Nr. T-22

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu, Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-11-18 nutarimu Nr. 1531 „Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Alytaus miesto savivaldybei“, Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260, 29.1 ir 38 punktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimo Nr. T-254 „Dėl Neapmokestinamo žemės sklypo dydžio, valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų žemės nuomos mokesčiu žemės sklypų“ nuostatomis, atsižvelgdama į UAB „Juodas medis“ 2017-01-09 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti be aukciono investuotojui – UAB „Juodas medis“ – 99 metams (naujų ilgalaikių gamybos pastatų statybai) Alytaus pramonės parke, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoje (žemės sklypo planas ir valstybinės žemės nuomos sutarties projektas pridedami), 10 938 kv. m ploto žemės sklypą (kadastrinis Nr. 1101/0001:75), esantį Fortų g. 14, Alytaus mieste.

2. Nustatyti, kad:

2.1. žemės nuomos mokestis skaičiuojamas nuo žemės sklypo rinkos vertės pagal verčių žemėlapį;

2.2. žemės nuomos sutarties galiojimo pabaiga sutampa su Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarties pabaiga. Investicijų sutartis laikoma nutraukta (pasibaigusia) nuo valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą momento;

2.3. šis sprendimas yra valstybinės žemės nuomos sutarties su UAB „Juodas medis“ priedas.

3. Nurodyti, kad žemės sklypo nuomininkas:

3.1. laikytųsi nustatytų žemės sklypui specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimų;

3.2. savo lėšomis žemės sklype įsirengtų inžinerinius tinklus pagal pasirengtus techninius projektus;

3.3. žemės nuomos sutartis kontroliuojančiam asmeniui suteiktų informaciją apie sutarties vykdymą. Informacija apie padarytas investicijas suteikiama kas metai nuo žemės nuomos sutarties sudarymo dienos penkerius metus.

4. Sprendimas įsigalioja Alytaus miesto savivaldybei ir UAB „Juodas medis“ pasirašius investicijų sutartį.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Vytautas Grigaravičius

 

______________

Dokumento priedai:
T-22 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 14, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO- 2 PRIEDAS
Į pradžią