Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-13 2017-01-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-42 "DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-42 "DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO

 

2017 m. sausio 26 d. Nr. T-13

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus teritorinės darbo biržos 2017-01-09 raštą Nr. SD-70 (2.3) „Dėl delegavimo į darbdavių atrankos komisiją“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo“ 1 punktu sudarytos Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudėtį – vietoje sekretorės Evelinos Misiukevičienės, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausios specialistės, įrašyti sekretore Robertą Samuolytę-Kisielienę, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoją.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią