Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-11 2017-01-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-65 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-65 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2017 m. sausio 26 d. Nr. T-11

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į VšĮ Alytaus poliklinikos 2017-01-05 raštą Nr. SD-26 „Dėl atstovo delegavimo“,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimo Nr. T-65 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisiją:

Sonata Dumbliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Eglė Čėsnaitė, VšĮ Alytaus poliklinikos Psichikos sveikatos centro gydytoja psichiatrė;

Aldona Turauskytė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyriaus sekretorė;

Asta Bernatavičienė, Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė;

Asta Vyšniauskienė, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro vyresnioji socialinė darbuotoja.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią