Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-9 2017-01-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖJE PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖJE PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI

 

2017 m. sausio 26 d. Nr. T-9

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Vaikų sveikatos stiprinimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje projekto įgyvendinimui.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią