Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-325 2016-11-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T-325

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“:

1.  1 punktu patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės būsto (butų) fondo sąrašą:

1.1. išbraukti iš Alytaus miesto savivaldybės būsto (butų) fondo sąrašo  263  eilutę.

1.2. įrašyti į Alytaus miesto savivaldybės socialinio būsto (butų) fondo sąrašą 200 eilutę ir ją išdėstyti taip:

Eil. Nr.

Adresas

Faktinis kambarių sk. (vnt.)

Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kambarių sk. (vnt.)

Plotas (kv. m)

200.

Žiburio g. 5-6

1

1

31,82

2.  2 punktu patvirtintą Alytaus miesto socialinio būsto (butų) fondo sąrašą:

2.1. išbraukti iš Alytaus miesto socialinio būsto (butų) fondo sąrašo 120, 103, 109, 37, 39, 135, 85, 90 eilutes;

 2.2. įrašyti į Alytaus miesto savivaldybės (butų) fondo sąrašą 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 eilutes ir jas išdėstyti taip:

Eil. Nr.

Adresas

Faktinis kambarių sk. (vnt.)

Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kambarių sk. (vnt.)

Plotas (kv. m)

271.

Ulonų g. 14B ( 24)-4

1

1

46,62

272.

Statybininkų g. 107-8

2

2

56,37

273.

Statybininkų g. 69-11

3

3

67,40

274.

Kernavės g. 6-58

2

2

52,10

275.

Likiškėlių g. 20-25

3

3

70,22

276.

Volungės g.1-23

1

1

33,42

277.

Statybininkų g. 107-28

2

2

58,97

278.

Statybininkų g. 107-32

2

2

58,97

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

Į pradžią