Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-286 2016-10-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-21 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS PARKAI" VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-21 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS PARKAI" VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2016 m. spalio 27 d. Nr. T-286

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimą Nr. T-21 „Dėl viešosios įstaigos ,,Alytaus parkai“ valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią