Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-278 2016-10-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VII RESPUBLIKINIŲ TRUMPOSIOS PROZOS SKAITYMŲ JURGIO KUNČINO ATMINIMUI "IMBIERO VAKARAI" PREMIJŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VII RESPUBLIKINIŲ TRUMPOSIOS PROZOS SKAITYMŲ JURGIO KUNČINO ATMINIMUI „IMBIERO VAKARAI“ PREMIJŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2016 m. spalio 27 d. Nr. T-278

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-212 Dėl Respublikinių trumposios prozos skaitymų J. Kunčino atminimui „Imbiero vakarai“ premijų  skyrimo nuostatų tvirtinimopatvirtintų Respublikinių trumposios prozos skaitymų Jurgio Kunčino atminimui „Imbiero vakarai“ premijų skyrimo nuostatų 7 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Sudaryti VII respublikinių trumposios prozos skaitymų Jurgio Kunčino atminimui „Imbiero vakarai“ premijų skyrimo komisiją:

Antanas A. Jonynas, poetas, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas,

Vidas Morkūnas, prozininkas, Lietuvos rašytojų sąjungos atstovas,

Vytas Dekšnys, vertėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos atstovas,

Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė, mero pavaduotoja,

Vilma Liaukuvienė, Alytaus miesto savivaldybės  administracijos Kultūros skyriaus vedėja,

Giedrė Bulgakovienė, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos direktorė, respublikinių trumposios prozos skaitymų „Imbiero vakarai“ organizatorė,

Irena Leščinskienė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos mokytoja metodininkė.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią