Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-957 2016-10-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ULONŲ G. 8A IR ULONŲ G. 8B, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ULONŲ G. 8A IR ULONŲ G. 8B, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2016 m. spalio 17 d. Nr.  DV-957

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-11-26 sprendimu Nr. T-223 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano tvirtinimo“ patvirtintus Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius ir 2016-09-27 prašymą,

n u r o d a u:

1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti Ulonų g. 8A ir Ulonų g. 8B, Alytuje, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus;     

2. duomenis projektui rengti:

2.1. projekto organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

2.2. projekto iniciatorius – Alytaus pataisos namai;

2.3. formuojami / pertvarkomi žemės sklypai:

2.3.1. Ulonų g. 8A, unikalus Nr. 4400-3944-4596, plotas – 18,6361 ha;

2.3.2. Ulonų g. 8B, unikalus Nr. 4400-4044-3454, plotas – 0,1445 ha;

2.4. kitos paskirties žemės sklypų naudojimo būdai – teritorijos krašto apsaugos tikslams;

2.5. projekto tikslas / uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypą, sujungiant kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną;

3. projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti per Žemės planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS);

4. paskelbti šį įsakymą Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią