Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-252 2016-09-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-192 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS SĄLYGŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-192 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS SĄLYGŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. T-252

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgus į tarybos nario Andriaus Jučo 2016-09-06 sutikimą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-192 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės valdomų žemės sklypų nuomos sąlygų vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui Alytaus miesto savivaldybės valdomų žemės sklypų nuomos sąlygų vertinimo komisiją:

Aurelijus Jaruševičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Andrius Jučas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Mindaugas Matažinskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas;

Valius Micevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Renata Sušinskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;

Tautvydas Tamulevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Andrė Zenevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią