Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-251 2016-09-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO "DĖL INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO "DĖL INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. T-251

 

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgus į tarybos nario Andriaus Jučo 2016-09-06 sutikimą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-205 „Dėl Investicijų į Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkį priežiūros komisijos sudarymo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Investicijų į Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkį priežiūros komisiją miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Marius Grišmanauskas, miesto savivaldybės tarybos narys,

Andrius Jučas, miesto savivaldybės tarybos narys,

Romualdas Paulauskas, savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas,

Arvydas Povilaitis, savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas,

                      Neringa Rinkevičiūtė, savivaldybės administracijos Investicinių projektų skyriaus vedėja,

Kęstutis Žuromskas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią