Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-250 2016-09-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-226 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-226 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. T-250

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgus į tarybos nario Andriaus Jučo 2016-09-06 sutikimą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-226 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos peticijų komisijos sudarymo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisiją miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Nerijus Cesiulis, miesto savivaldybės tarybos narys,

Linas Jakštonis, Alytaus miesto bendruomenės atstovas,

Nerijus Jauneika, miesto savivaldybės tarybos narys,

Andrius Jučas, miesto savivaldybės tarybos narys,

Mantas Radvilavičius, Alytaus miesto bendruomenės atstovas,

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė, miesto savivaldybės tarybos narė,

Giedrius Šimas, miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vedėjas.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią